Minskad ekoförsäljning under 2020

Den ekologiska livsmedelsmarknaden minskade sin försäljning med 2 procent under 2020, det visar en ny marknadsrapport från Ekoweb. 

Det är tolfte året som Ekoweb släpper sin marknadsrapport om den ekologiska försäljningen i Sverige. En stark tillväxt av livsmedelsförsäljningen i dagligvaruhandeln under 2020 har inte dragit med sig den eko-försäljningen. 

– Den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige minskade under 2020 med 0,5 miljarder kronor till 27,7 miljarder kronor, eller 2 procent. Under samma period ökade dagligvaruhandeln sin generella livsmedelsförsäljning med drygt 6 procent, säger Olle Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb.

En anledning till minskningen är enligt Ekoweb att dagligvaruhandeln kraftigt minskat sin marknadsföring av ekologiska livsmedel de senaste fyra åren. 

– Enligt analysföretaget Matpriskollen så har ICA minskat sina ekologiska kampanjer med 50 procent och generellt har dagligvaruhandeln minskat sina kampanjer med 33 procent sedan 2016. Det påverkar naturligtvis försäljningen av premiumvaror såsom de lite dyrare ekologiska varorna som behöver mer marknadsföring för att kunder skall göra dessa val i butik, säger Olle Ryegård. 

En annan anledning är att Foodservice och framförallt hotell, restaurang, caféer etc. kraftigt drabbats kraftigt av nedstängningar och begränsningar i sin verksamhet på grund av pandemin. Men inom e-handeln ökar försäljningen emellertid av ekologiska livsmedel. 

– Generellt är ekoandelen två–tre gånger högre inom e-handeln än i butik och eko- andelen har bibehållits trots att stora nya kundgrupper har anslutit under året. Förklaringen till detta, enligt e-handelsaktörer i branschen, är att det är lätt att handla och hitta ekologiska produkter på nätet. Dessutom får alla produkter samma chans att synas, något branschen kallar för demokratisk varuplacering. I butiker avgör hyllplacering och exponering försäljningen och den parametern har man inte i e-handeln, säger Olle Ryegård.