Starkt 2020 för livsmedelshandeln

Dagligvaruhandeln har haft ett starkt 2020, det visar nya siffror från Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i dagligvaruhandeln växte med 7,6 procent under 2020 jämfört med 2019. Den fysiska försäljningen i butik ökade med 5,2 procent och e-handelsförsäljningen med 94,5 procent. Den starka tillväxten i e-handeln resulterade i att e-handelsandelen av den totala dagligvaruförsäljningen nådde 6,5 procent i december 2020, att jämföra med 3,2 procent i januari 2020.

– 2020 får summeras som ett starkt år för dagligvaruhandeln, även om många enskilda butiker har haft det tufft när gränser stängt och färre människor besökt stadskärnorna. E-handeln med livsmedel har under året nått helt nya nivåer och årets tillväxtmotor var e-handel med upphämtning i butik, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Under det fjärde kvartalet växte försäljningen med 7,5 procent, den fysiska butiksförsäljningen växte med 3,8 procent och e-handeln med 135,6 procent.

Under december ökade försäljningen med 7,6 procent jämfört med samma månad 2019. Försäljningen i fysisk butik växte med 3,1 procent och e-handeln med 191,6 procent. Upphämtning i butik växte i december med hela 348,7 procent.

– Starka tillväxtsiffror och en e-handelsandel som nådde 6,5 procent visar att e-handeln med julmat slog igenom 2020, det i sin tur berodde på en kombination av aktörernas satsningar på ökad kapacitet i e-handeln och kundernas vilja att undvika trängsel i butikerna inför jul, menar Karin Brynell.