Få kommuner har mål för lokalproducerat

Anna Karin Karlsson, Norrmejerier.

Mindre än var femte kommun, 16 procent, har satt upp konkreta mål för hur stor del av de livsmedel som upphandlas i offentlig sektor som ska vara lokalproducerade.


– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Genom att ställa högre krav på att upphandlade livsmedel ska vara lokalproducerade kan den offentliga sektorn bidra stort till en stabil svensk matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier som genomfört undersökningen. 
I en enkät till upphandlingsansvariga i samtliga kommuner i Sverige uppger mindre än en av fem, 16 procent, att kommunen har ett mål för hur stor andel upphandlade livsmedel som ska vara lokalproducerade. Målen uttrycks hos vissa kommuner i procentsatser, hos andra i formuleringar om att andelen ska öka från tidigare nivåer. 

I samma enkät svarar drygt hälften av upphandlarna, 55 procent, att deras kommun har en strategi för att öka mängden lokalproducerade livsmedel. Dessutom är svensk produktion det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas.

– Fler kommuner behöver komplettera sina strategier med mätbara mål för att kunna följa upp utvecklingen. Lokala lantbrukare i Sverige gör ett viktigt arbete för att ge oss nyttig mat och bidrar till att hålla landskapen öppna, säger Anna-Karin Karlsson. 

Varje år upphandlar kommuner i Sverige varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. I en opinionsundersökning bland allmänheten som Norrmejerier låtit Kantar Sifo genomföra, svarar nio av tio svenskar, 90 procent, att kommuner bör välja lokalproducerat när de köper in livsmedel.