Lägre klimatpåverkan för Scans förpackning

Charkklassikern Falukorv 800 gram är Scans mest sålda produkt. Nu ska förpackningens klimatpåverkan minskas med 70 procent. 

Scan tillverkar varje år ca 8 000 000 falukorvar som serveras i svenska hushåll. Den nya förpackningen för Falukorv 800 gram är ett steg på vägen mot HKScans långsiktiga klimatmål som är netto noll klimatavtryck 2040 för hela värdekedjan, från gård till gaffel.

Förpackningen består av 100 procent förnyelsebart material, till största delen papper med ursprung i de nordiska skogarna och biobaserad förnyelsebar plast på insidan.

Förpackningsbytet innebär att:

• Scan använder ca 22 ton mindre plast per år.

• Förpackningens klimatpåverkan minskar med 70 procent jämfört med den gamla förpackningen som bestod av icke förnyelsebar plast.

• Förpackningsbytet motsvarar minskade utsläpp på 207 ton koldioxidekvivalenter per år.

• Förpackningen sopsorteras som papper.

– Falukorv är vår absoluta storsäljare och en älskad klassiker. Att kunna erbjuda en förpackning med lägre klimatpåverkan för just den produkten ger en märkbar effekt tack vare den stora produktions- och försäljningsvolymen. Det är ett viktigt steg på vägen mot att nå våra klimatmål 2040, säger Robert Lundgren, tf. marknads- och kategorichef på HKScan Sverige.