EMV hot för många livsmedelsföretag

Livsmedelsföretagen går in i 2021 med en fortsatt stark efterfrågan på svenskproducerat, hårdnande konkurrens från EMV och stor osäkerhet kring pandemins utveckling, det visar Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev.

För den svenska livsmedelsindustrins innebar 2020 en mängd olika utmaningar: stor efterfrågan, minimal efterfrågan, logistikproblem, brist på förpackningsmaterial, sjukdomsbortfall, kompetensbrist etc. Många har också tappat sina viktigaste kunder. 

− Det är de mindre, lokalt beroende företagen som fått ta den hårdaste smällen, mycket på grund av att deras leveranser till HORECA-kunder mer eller mindre har utraderats. Större företag med försäljning till dagligvaruhandeln har kunnat parera för export- och HORECA-tapp. Inför 2021 så är företagen väldigt försiktiga i sina prognoser för 2021, och i ljuset av en haltande vaccinationstakt och muterande virusstammar är det en högst rationell inställning, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

När livsmedelsföretagen rankar de hetaste konsumenttrenderna placerar sig svenskt och lokalproducerat på första plats för femte året i rad. 67 procent av medlemsföretagen pekar på pandemin som en viktig förklaring. På andra plats i trendtoppen hamnar premiumprodukter, istället för restaurangbesök så lägger man fler premiumprodukter i kundvagnen. På tredje plats hamnar hälsoprodukter, och på delad fjärde plats hållbarhet, EMV och alternativa proteinprodukter till kött. 63 procent av medlemsföretagen framhåller att konkurrensen från EMV-alternativen ökar.

– Våra medlemmar ser på EMV med högst blandade känslor. Ett viktigt skäl är att EMV ofta är mer eller mindre uppenbara kopior av leverantörernas produkter och där producenten ensam står för hela produktutvecklingen. Ett annat skäl är förstås att ju mer hyllplats EMV tar upp, desto mindre yta finns det kvar för andra varumärken. Och idag utgörs ungefär en tredjedel av dagligvarukedjornas försäljning av EMV, konstaterar Carl Eckerdal.

Drygt hälften av Livsföretagens medlemmar ser på den fortsatta EMV-framväxten som ett hot mot den egna verksamheten snarare än en möjlighet.