Ursprungsmärkning av kött snart på restauranger

Snart kan det bli obligatoriskt även för restauranger att redovisa var köttet på menyerna kommer ifrån. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag på ursprungsmärkning. 

Förslaget som nu skickas ut på remiss innebär att restauranger och andra storhushåll måste informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel och ska gälla oavsett om köttet är färskt eller fryst och om det är helt eller malet. Informationen ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt. Idag är det bara ursprungsmärkning av kött i butik som är obligatorisk. 

– Det här innebär förstås ökade krav på restauranger och storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt håller nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist chefsjurist på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser om ursprungsinformation för kött som serveras på restaurang och i andra storhushåll. Med storhushåll menas exempelvis även caféer och restauranger inom vård, skola och omsorg. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni. Därefter måste regeringen anmäla de nationella bestämmelserna till EU-kommissionen och övriga medlemsstater innan beslut kan fattas.