Även Ögrengruppen flyttar till Jordbro

Nu står det klart att Jordbro blir ny hemvist även för Ögrengruppen när man till hösten lämnar Slakthusområdet.

Det är fastighetsbolaget Revelop som tecknat hyresavtal med Ögrengruppen om en toppmodern anläggning för livsmedelsproduktion i Jordbro, söder om Stockholm. Projektet omfattar utveckling av befintliga fastigheter genom en ny byggrätt om totalt 15 000 kvadratmeter med tillhörande mark om 10 000 kvadratmeter. Avtalet innebär att Ögrenguppen etablerar sig på Rörvägen i Jordbro under hösten 2022 och flyttar från Slakthusområdet i södra Stockholm där verksamheten har bedrivits i sju olika fastigheter. Gruppen kommer totalt att hyra ytor för produktionsanläggning och huvudkontor på sammanlagt 13 000 kvadratmeter. För Ögrengruppen innebär etableringen i Jordbro möjlighet att skapa en hypermodern produktionsanläggning och dessutom bädda för framtiden. 

 – Att få vara med om att rita och påverka sin fabrik från början har varit helt fantastiskt. Vi har successivt vuxit i Slakthusområdet och varit begränsade att utveckla både verksamheten och produkter. Vi bygger nu en fabrik för framtiden där vi har fokus på miljö och hållbarhet i hela processen med bland annat solcellsanläggning och pelletspanna, säger Andreas Ögren på Ögrengruppen.

Revelop har skapat möjligheten till en ny byggrätt om totalt 15 000 kvadratmeter med tillhörande mark om 10 000 kvadratmeter genom en ny fastighetsbildning på de existerande fastigheterna. Initiativet är helt i linje med Revelops hållbarhetsstrategi att utveckla inom detaljplanerat område. Byggrätten ger även Ögrengruppen möjlighet att växa på platsen.

 – Vi såg potentialen hos de aktuella fastigheterna i Jordbro som förvärvades med syftet att attrahera verksamheter som skulle evakueras från Slakthusområdet. Genom avtalet med Ögrengruppen utvecklar vi nu platsen och optimerar för en modern effektiv produktionsanläggning, säger Susanne Essehorn, fastighetschef på Revelop.