God prisutveckling för animalier

LRFs gröna näringslivsindex visar på de högsta siffrorna hittills. Avräkningspriserna för animalier har varit goda under årets inledning. 

Grönt näringslivsindex bygger på kvartalsvisa bedömningar av konjunkturen bland 1 000 företagare i de gröna näringarna. Frågorna handlar om produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel. 

– Det som händer på råvarumarknaden är väldigt viktigt för vårt lantbruk. Frågan är om prisuppgången på insatsvaror är tillfällig eller något som vi måste vänja oss vid. Det finns en hel del som pekar på att det är en effekt av en globalt växande medelklass. Ökad köpkraft efterfrågar mer och bättre livsmedel vilket riskerar att driva upp priserna, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

De svenska avräkningspriserna inom animalieproduktion var goda under årets inledning. Mjölkpriserna i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Mjölkproduktionen fortsätter att öka och har gjort så i mer än ett år. Priset på nötkött och lammkött steg kraftigt under första kvartalet, till historiskt höga nivåer, medan priset på griskött ligger kvar på en stabil hög nivå. Enligt LRF är det den starka efterfrågan på svenska mjölk- och köttprodukter i dagligvaruhandeln tillsammans med märkningen ”Från Sverige” som leder till högre priser.

Därför stärks animalieindex under andra kvartalet, men stannar ändå på 97, vilket är en bra bit under index för samma period förra året. Grisföretagarna ser positivt på konjunkturen, övriga inriktningar är mer negativa. Det är även här de internationella priserna på spannmål och i synnerhet soja som oroar och i sin tur driver upp de svenska foderpriserna.