Hållbarhet i fokus på Gotland

Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri har för första gången släppt en rapport där koncernen redovisar de viktigaste hållbarhetsfrågorna för verksamhetsåret 2020. 

I rapporten redovisas de hållbarhetsområden som är mest väsentliga utifrån den gotländska koncernen och dess intressenter. Kvalitativ mat, klimat, djurvälfärd, biologisk mångfald och vatten är några av de områden som präglat det gångna årets arbete.

– Hållbarhet har länge varit en viktig del i vår verksamhet och är större för oss än bara miljö, hållbarhet handlar också om djurvälfärd, arbetsmiljö och hälsa. För oss är det viktigt att vårt varumärke Smak av Gotland ligger i framkant i den nödvändiga förändring som pågår, vilket vi bland annat förverkligar genom ett nära samarbete med de gotländska gårdarna, säger Thomas Östlund, vd för Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri.

Gotlands Slagteri har även gjort en omställning i den egna verksamheten för att reducera klimatavtrycken löpande. Bland annat har man fasat ut fossila bränslen till förmån för biogas i energiförsörjningen, sedan 2015 använder man bara grön el, dessutom återvinns och renas vattnet.

Resan mot ett kött med ett minskat klimatavtryck började år 2018. Svenskt Butikskött startade då ett projekt i syfte att skapa förståelse för hur ett kött med lågt klimatavtryck kan produceras. Tillsammans med gotländska gårdar identifierade bolaget då vilka åtgärder som ger bäst effekt för att minska klimatavtrycket från köttet, projektet fick namnet Klimatsmartare kött. Tanken är att Svenskt Butikskött framöver ska kunna tillämpa konceptet och konsumenter verktyg att välja kött med lägre klimatavtryck och att producenterna ska få enkla redskap för att nå en mer klimatsmart produktion.

För Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri har resan mot ett kött med ett minskat klimatavtryck bara börjat. Under 2021 ska man fortsätta arbeta med klimatmål inom hela verksamheten, dvs primärproduktion, transporter, förpackningar och energi.

  • En hållbar matproduktion bygger på att vi måste våga förändra vårt sätt att producera och konsumera livsmedel. Lokalt producerad mat med tydligt ursprung och kortast möjliga transportvägar till våra konsumenter. tillsammans med en god och hållbar djurhållning, är vad vi strävar efter. Vi vill vara en partner som tar ansvar och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med alla våra intressenter, säger Thomas Östlund.