Ökad försäljning i fysiska butiker

Försäljningen av mat i butiker ökade under juli för första gången på länge mer än e-handeln.

Försäljningen i dagligvaruhandeln generellt ökade med 1,2 procent under juli 2021 jämfört med samma månad 2020, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Branschen möter höga jämförelsetal då motsvarande siffra för juli i fjol var 6,1 procent. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 1,4 procent under månaden. Det är första gången sedan Dagligvaruindex startade som försäljningen i butik var högre än e-handelsutvecklingen, och andra månaden i rad som försäljningen i fysisk butik uppvisade tillväxt.

– Försäljningsutvecklingen i juli var positiv trots höga jämförelsetal i juli föregående år. Det kan bland annat förklaras med att många spenderade ytterligare en sommar i Sverige på grund av coronapandemin. Sannolikt ser vi också en fortsatt effekt av att kunderna söker sig tillbaka till fysiska butiker i takt med att allt fler vaccinerats. Värt att notera är att prisutvecklingen på livsmedel var negativ under månaden, vilket drar ner tillväxten, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 3,5 procent. Hemleverans minskade med 4,6 procent och upphämtning i butik minskade med 2,5 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juli till 3,6 procent.

– Bakgrunden till e-handelns negativa utveckling under juli är de extrema utvecklingstal som vi såg under månaden i fjol då e-handelsförsäljningen ökade med 165 procent och upphämtning i butik med över 300 procent, säger Karin Brynell. Den något lägre e-handelsandelen under juli hänger också ihop med att e-handel av mat ofta sker i anslutning till hemmet och att många vistas på andra platser under sommaren, säger Karin Brynell.