Siljans Chark vänder trenden

I maj 2020 tog Pär Nilsson och Mats Årjes över konkursboet efter Siljans Chark, ett svårt sargat bolag som hade förlorat 28 miljoner kronor på två år. Drygt ett år senare är Pär Nilsson fylld av optimism., han målar en bild där blödningen är stoppad och trenden för företaget nu är positiv. 

Pär Nilsson hade visserligen genom sin uppväxt och familj en lantbruksbakgrund, men yrkesmässigt hade han ägnat sig åt så annorlunda områden som tryckeribranschen och logistik. Mats Årjes hade 17 år bakom sig som vd för Skistar.  

– Och vi hade absolut ingen kunskap om charkuteribranschen som visade sig vara mer komplex än vi trodde. Vi insåg dock direkt att det första vi måste göra var att säkra tillgången på djur.

Den tidigare delägaren och djurleverantören HK Scan var ute ur bilden. Istället lyckades de nya ägarna få till ett avtal med KLS Ugglarps om slaktdjursleveranser. Nästa nödvändiga steg var att behålla kompetensen i företaget. Eftersom de tog över ett konkursbo så fanns det inga anställda, därför måste samtliga personer man ville ha kvar anställas på nytt. Samtidigt fick ett antal nyckelpersoner i det gamla bolaget sluta. 

När Pär Nilsson och Mats Årjes blev ägare till Siljans Chark hade coronapandemin redan tagit ett fast grepp om Sverige, det komplicerade situationen ytterligare.

– I likhet med många andra företag i branschen drabbades vi av att restaurangnäringen i princip försvann. Dessutom minskade turismen här i Dalarna kraftigt och den betyder väldigt mycket även för Siljans Chark. Så trots att folk har lagat mat hemma i större utsträckning än tidigare så har pandemin totalt sett för oss haft en negativ effekt på försäljningen.

Pär Nilsson noterar dock två väldigt positiva erfarenheter efter ett år som ägare till bolaget. Främst betonar han personalens inställning, deras starka vilja att vara med och bidra till en vändning av utvecklingen. Dessutom har varumärket visat sig vara mycket starkt, såväl bland konsumenter som hos handlarna. 

– Det känns som att alla har insett betydelsen av att Siljans Chark lever vidare, säger Pär Nilsson. 

//

Läs hela reportaget om Siljans Chark i nästa nummer av Kött & Chark som utkommer imorgon, 3 september.