Samarbete för mer växtbaserat

Thomas Östlund, vd för Svenskt Butikskött och Tomas Erlandsson, vd för Nordisk Råvara

Företagen Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara har startat ett samarbete för att utveckla växtbaserade livsmedel med miljö och hälsa i fokus.

– Tillsammans med Nordisk Råvaras sortiment av baljväxter, specialgrödor och deras enorma kunskap om odlingsmetoder kan vi tillsammans utveckla livsmedel som är bra både för människa och miljö. All livsmedelsproduktion idag måste ske med en så liten resurspåverkan som möjligt. Framför allt när det gäller det livsviktiga proteinet måste vi söka nya vägar. Tack vare det här samarbetet tar vi nästa kliv och kan utveckla livsmedel utifrån både animaliska och växtbaserade proteiner, säger Thomas Östlund, vd på Svenskt Butikskött.

Målet är att både de animaliska och växtbaserade livsmedlen ska ha lägsta möjliga klimatavtryck och rikta sig till framtidens konsumenter som värderar smak, ursprung och näring.

– Vår matimport ligger totalt sett på ca 50 procent, men tittar vi på baljväxter och andra proteingrödor så ligger importen på över 90 procent. I samarbete med en stark lokal livsmedelsproducent som Svenskt Butikskött med egna varumärken och distribution till dagligvaruhandel och foodservice kan vi öka den inhemska odlingen och samtidigt höja ribban och visa på fördelar med både smak och kvalitet i svensk växtbaserad proteinråvara, säger Tomas Erlandsson, vd och grundare av Nordisk Råvara.

De både företagen menar att de har en gemensam värdegrund när det gäller svensk primärproduktion och nya svenska livsmedelsprodukter som är bra för hälsa och miljö.

  • Som producent av livsmedel med svenskt kött kan vi primärproduktion och har en nära relation med våra gårdar. Vi ser också den växtbaserade produktionen som ett naturligt komplement i vår verksamhet. Genom att tänka ekologi i sin helhet och förstå de klimatutmaningar vi står inför ser man också möjligheter i synergin mellan djur och växter, säger Thomas Östlund.