Den fysiska handeln fortsätter öka

Försäljning inom dagligvarukedjornas e-handel minskade under oktober månad. Totalt ökade försäljningen något.

Den totala försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 0,1 procent under oktober jämfört med samma månad förra året, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Den relativt låga ökningen förklaras med de höga jämförelsetalen i oktober 2020.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 0,2 procent under månaden. Detta är den femte månaden i rad med en positiv utveckling i butikshandeln.

– Den fysiska butikshandeln stod för hela tillväxten i dagligvaruhandeln under oktober månad. Totalt ser vi en relativt svag tillväxt, men tar man hänsyn till kalenderförutsättningarna ligger den totala försäljningstillväxten på 0,8 procent, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 2,7 procent. Hemleverans minskade med 1,2 procent och upphämtning i butik med 4,5 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i oktober till 4,9 procent. Det kan jämföras med den 7,8 procentiga e-handelsandelen i mars i år, den månad som haft den högsta e-handelsandelen hittills.

– Det är viktigt att komma ihåg att även e-handelns försäljning mäts mot höga jämförelsetal, vilket bidrar till den negativa tillväxten i oktober. E-handelstillväxten var stark under hela förra hösten och i oktober förra året såg vi en e-handelstillväxt om 83,7 procent, säger Karin Brynell.