Industrin bästa hjälpen för att minska saltet

Nästan alla svenskar vet att för mycket salt är skadligt för hälsan, och sex av tio försöker minska på det. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på salt.

Livsmedelsverket har låtit undersöka människors attityder och kunskap kring salt. I Sverige äter vi ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas och närmare 80 procent av svenskarna känner till att för mycket salt kan påverka hälsan negativt. Bäst kännedom har personer över 50 år.

– I Sverige har varannan person över 65 år högt blodtryck, vilket kan bidra till att medvetenheten är större bland de lite äldre, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Nära sex av tio svarar att de alltid eller ibland försöker minska på saltet, bara en av tio försöker aldrig minska saltet. Det mesta saltet kommer från maten vi köper, det vi äter till frukost, lunch och middag varje dag. Drygt hälften av de tillfrågade menar att att den bästa hjälpen för att få i sig mindre salt är att livsmedelsindustrin sänker salthalten i maten. Många säger att de sannolikt skulle välja en produkt med lägre salthalt om alternativ fanns.

– Det är positivt att så många efterfrågar mat med mindre salt. Förhoppningsvis kan det leda till att branschen vågar utveckla mindre salta produkter, vilket i många fall dock kan vara en kostsam process, säger Åsa Brugård Konde.

Sedan 2017 deltar Livsmedelsverket tillsammans med 15 andra aktörer, bland andra Kött och Charkföretagen (KCF) i ett Vinnovafinansierat projekt, ReduSalt. Syftet är att ta fram en modell för ett svenskt saltsänkningsprogram och utveckla tekniker för att sänka salthalten med bibehållen smak och kvalitet.

Fakta om salt:

  • Det mesta saltet vi får i oss kommer från kött- och charkprodukter, bröd, ost, flingor, såser, soppor, färdigrätter, hamburgare, pizza och annan restaurangmat.
  • Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. Och för mycket salt ökar risken för högt blodtryck.
  • Ett högt intag av salt bedöms vara en av de enskilt största orsakerna till ohälsa kopplad till matvanor i Sverige.
  • Vi äter i genomsnitt 11 gram salt per dag, enligt WHO bör saltintaget för vuxna ligga på cirka 5 gram.