Ekologiskt kött tappar mark

Ekologiskt nötkött var ett av de köttslag som minskade mest i Sverige under 2021. Foto: Krav. 

Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021 med 5,4 procent, eller cirka 1,1 miljard kronor, enligt Ekologiska Lantbrukarnas senaste marknadsrapport. 

Mest minskade försäljningen av svenska, ekologiska baslivsmedel som ägg- och mejeriprodukter, men även frukt och grönt, kött och spannmål tappade. Frukt och grönt 400 miljoner kronor, mejeri 200 miljoner, spannmålsprodukter och ägg vardera 100 miljoner och övrigt 300 miljoner kronor. Det råder stora skillnader mellan ekoandelen i fysisk butik och i e-handel. I fysisk butik var ekoandelen 6,6 procent och i e-handeln 11,4 procent, under 2021.

Av de ekoprodukter som tillverkas i Sverige minskade försäljningen med nästan 10 procent 2021, jämfört med importerade livsmedel som bara tappade 4 procent. Till stor del skedde det svenska tappet på animalieprodukter inom mejeri, ägg och kött, men även den svenska spannmålsmarknaden märkte av en minskning. Den pressade mejerimarknaden har gjort att flera mjölkproducenter de senaste åren gått tillbaka till konventionell produktion.

Försäljningen av ekologiskt nöt-, gris- och lammkött minskade i Sverige, däremot ökade försäljningen av kyckling. För nötköttet är det främst tillgången som håller tillbaka försäljningen, men för KRAV-grisen och KRAV-lammet handlar det om bristande efterfrågan. 

– Försäljningen av KRAV-nötkött har varit något vikande, framför allt på grund av en lägre tillgång på KRAV-nötkött under första halvåret 2021. Men efterfrågan ser god ut överlag, speciellt på nötfärs och ädla detaljer. däremot så minskar försäljningsvolymerna av KRAV-grisen något, vilket vi tror har att göra att konsumenten vill ha mindre förpackningar med skivat kött i, säger William Eklund, kundchef på Svenskt Butikskött till Ekoweb.