Små prisökningar på griskött under 2022

Flera vanliga inslag på svenska julbord har stigit mer i pris än den generella prisutvecklingen på livsmedel under 2022. Griskött är dock ett av undantagen. 

Det finns ingen exakt definition av vad som är julmat, men Statistiska Centralbyrån (SCB) har tittat närmare på ett antal produkter som ingår på mångas julbord.

– Mycket på det julbord vi har satt ihop har under 2022 ökat mer i pris än den generella prisutvecklingen för livsmedel, som i sin tur utvecklats snabbare än inflationen, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

– Apelsiner, gravad och rökt lax samt sill är de produkter som stigit mest i pris. Apelsiner har blivit nästan dubbelt så dyra under året.

Priserna på gravad och rökt lax har sedan december 2021 stigit med 35,5 procent medan priset på sillkonserver ökat med 28,7 procent.

– Det som stigit minst i pris är choklad, griskött, torkad frukt och nötter, för griskött stannar prisökningarna på 7 procent, säger Carl Mårtensson.

Under 2022 har det generella priset på livsmedel stigit med 17 procent. Samtidigt har den prisutvecklingen på konsumtionsvaror och tjänster i Sverige stigit med 9 procent. Sett ett tiotal år tillbaka har priserna på julbordsmaten stigit relativt stabilt, men över ett år kan de variera kraftigt. Sillen är exempelvis en vara som ofta åker berg-och-dalbana i Konsumentprisindex. Prisfallen kommer i regel vid olika högtider.

– Sill, choklad och gravad och rökt lax brukar bli billigare i december medan priset på griskött och annat godis än choklad brukar gå upp. De senaste åren har priserna på griskött och godis höjts lagom till jul och sedan sänkts i januari.

Konsumentprisindex (KPI) mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen i Sverige. Priserna som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar.

Prisutvecklingen under 2022 har räknats ut genom att jämföra KPI för december 2021 med KPI för oktober 2022.