Kampanj för att minska på saltet

Idag inleder Hjärt-Lungfonden kampanjen Saltalternativ för minskad saltkonsumtion i Sverige tillsammans med matkreatören Markiz Tainton. Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen står bakom kampanjen.

– Vi svenskar får i oss alltför mycket salt jämfört med den högsta rekommenderade dagliga dosen sex gram. Om vi minskar vårt saltintag kan antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke minska dramatiskt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Att äta för mycket salt kan leda till förhöjt blodtryck som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Forskning kopplar omkring 10 procent av strokefallen och 22 procent av sjukdomarna i hjärtats kranskärl till hög saltkonsumtion. Dessutom lever allt fler svenskar med högt blodtryck, som kopplas till högt saltintag. Idag beräknas över två miljoner svenskar leva med den allvarliga riskfaktorn.

– Mycket av saltet finns redan i maten vi handlar i butik eller på restaurang, vilket gör det svårt för individen att själv sänka sitt saltintag. För att åstadkomma resultat på befolkningsnivå krävs att hela livsmedelsbranschen agerar samtidigt och stegvis, så att vi hinner vänja oss vid mindre salt smak. Branschen gör redan en del, men nu krävs en större satsning från regering och myndigheter i form av en handlingsplan, säger Anette Jansson, sakkunnig på Hjärt-Lungfonden.

Även om det inte räcker med att ta bort saltkaret från köksbordet, så finns en viss hjälp för den som på egen hand vill försöka minska sin saltkonsumtion. Det handlar till exempel om att jämföra saltinnehållet i sitt favoritbröd, ost och skinka med andra varumärken och välja det som innehåller minst salt. Eller leta efter Nyckelhålet, som finns på matvaror som är mindre saltade.