Fortsatt tapp för dagligvaruhandeln

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent under mars månad, jämfört med samma månad 2022. Samtidigt ökade priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 19,7 procent. 

– Inflationen ligger fortsatt på en historiskt hög nivå även om takten var något lägre i mars. De ökade priserna har tydligt ändrat konsumenternas köpbeteenden, de köper billigare eller färre varor, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen är kraftigt negativ. I över ett års tid, från mars förra året, har dagligvaruhandeln haft en negativ försäljningsutveckling, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel som tagit fram siffrorna genom sitt Dagligvaruindex. 

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i mars till 9,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade med 7,7 procent och e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick till 4,6 procent. 

– E-handelsförsäljningen fortsatte att minska under årets första kvartal. Andelen är dock fortfarande stabil, strax under 5 procent. Mars är också den första månaden då försäljningsutvecklingen möter jämförelsetal från en månad utan pandemirestriktioner, säger Karin Brynell. 

Den totala försäljningsutvecklingen under årets första kvartal uppgick till 9,2 procent, jämfört med samma kvartal i fjol. Försäljningsutvecklingen ökade med 10,7 procent i fysisk butik och minskade med 14,4 procent i e-handeln.