Johan i Hallen & Bergfalk får tyska ägare

Den svenska grossisten Johan i Hallen & Bergfalk AB har blivit uppköpt av den tyska grossisten Metro AG.

Johan i Hallen & Bergfalk (JHB) är specialiserat på framför allt kött, fisk och skaldjur. Under 2022 uppgick omsättningen till 2 miljarder kronor och bland de över 4 000 kunderna finns privata restauranger, kedjekunder, hotell och butiker. Sortimentet består till största delen av färska proteiner som kött, fisk och skaldjur och över 50 procent av försäljningen kommer från egenförädlade produkter. Under de senaste fyra åren har företaget genom förvärv och organisk tillväxt fyrdubblat sin omsättning. JHB är rikstäckande och har produktion, lager och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. En växande verksamhet finns numera också i Finland.

Med förvärvet av JHB utökar den tyska grossisten METRO sin portfölj inom foodservice delivery (FSD) och etablerar sig därmed på den svenska och finska foodservice-marknaden. JHB kommer att fortsätta driva sin verksamhet självständigt under det egna varumärket Johan i Hallen & Bergfalk. Den befintliga företagsledningen kommer sitta kvar.
– Jag ser fram emot att bli en del av METRO-familjen. Det känns mycket värdefullt att få en långsiktig och stark ägare i ryggen. Det kommer bidra till att vi kan fortsätta vara specialisten med hög tillgänglighet och dessutom få tillgång till fler unika produkter, säger Andreas Göthberg, vd för Johan i Hallen & Bergfalk.

– Johan i Hallen & Bergfalk är en stark match för METRO. Sverige och Finland utgör tillsammans den sjätte största foodservicemarknaden i Europa och har den högsta andelen kött- och fiskkonsumtion per capita i Europa. JHB tillför en hög kompetensnivå inom dessa kategorier samtidigt som METRO kan stärka JHB:s inköpsaktiviteter, berika sitt utbud och därmed utöka sin marknadsandel, säger METRO AG:s vd Dr. Steffen Greubel.