Specialstyrka mot matfusk

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier. Det skriver Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, Anders Canemyr, tf vd Livsmedelsföretagen och Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De vill att Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsbedrägerier organiseras och bemannas efter dansk och brittisk förebild, det vill säga en specialiserad grupp som kan arbeta på nationell basis. En sådan specialiserad enhet inom Livsmedelsverket skulle vara ett viktigt stöd för, och komplement till, våra kommuners livsmedelsinspektörer och säkerställa en nationell harmonisering i hantering av ärenden om misstänkta livsmedelsbedrägerier.