Nollresultat för Atria Scandinavia

Atria Scandinavia, med varumärken som Lithells och Sibylla, ökade försäljningen till 84,1 miljoner euro (75,7) under årets första kvartal, men gjorde ett nollresultat jämfört med ett resultat på 0,7 miljoner euro jämfört med i fjol. För hela finska Atria Group ökade den totala försäljningen till 332,5 miljoner euro (314,5), rörelseresultatet försämrades dock till 1,2 miljoner euro (1,6). I Finland däremot skedde en kraftig resultatförbättring till 4,1 miljoner euro (1,7). Atria Finland ska i maj börja leverera frysta grisprodukter levereras till Kina.