HKScan fortsätter minska sin klimatpåverkan

HKScan i Kristianstad har inlett ett samarbete som betyder att man kopplar in biogas från det kommunala C4 Energi och minskar sin klimatpåverkan med 3 200 ton koldioxid årligen.

För att kunna förse HKScans två nya ångpannor med biogas måste en ca 500 m gasledning läggas från det befintliga nätet in till panncentralen. Kostnaden har uppskattats till totalt ca 17 miljoner sek, varav cirka hälften stöds av bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Dessutom planeras ett biogaslager att byggas för att på bästa sätt kunna tillvarata energibehovet. Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad innebär att företaget skapar ett cirkulärt kretslopp, där eget slaktavfall från anläggningen återanvänds i form av biogas efter rötning hos C4 Energi. HK Scans klimatmål är att minska sina utsläpp i Sverige med 95 procent till 2030.