Kinas ambassadör på kött- och charkresa i Skåne

Ambassadör Chen Yuming med fru Bai Xiaomei samt Jukka Nikkinen, HK Scan, Atrias vd Tomas Back, Ted Stenshed, KLS Ugglarps, och Magnus Därth, Kött och Charkföretagen, utanför Atrias anläggning i Malmö.

Den 30 maj arrangerade Kött och Charkföretagen en studieresa för Kinas ambassadör i Sverige Chen Yuming med sällskap. Under resan deltog Ted Stenshed, KLS Ugglarps, Jukka Nikkinen, HK Scan samt Magnus Därth, Kött och Charkföretagen. Syftet med resan var att under 6 timmar på plats visa upp hela livsmedelskedjan kring svenskt griskött – från gård via slakteri till vidare förädling – och öka förståelsen för hur vi producerar livsmedel i Sverige.

– Resan var mycket uppskattad och den gav oss en möjlighet att på ett praktiskt sätt visa upp det sätt vi producerar kött- och charkprodukter i Sverige och som vi är så stolta över. Det är genom en ökad ömsesidig förståelse som vi kan öka import och export med livsmedel mellan Sverige och Kina säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Rundresan inleddes med ett stopp hos Mattias Espert i Klagstorp som visade upp sin smågrisproduktion och ambassadören och hans personal fick uppleva ögonblicket då några svenska smågrisar såg dagens ljus för första gången. Sedan fortsatte rundturen till KLS Ugglarps slakteri i Ugglarp där Vd Jonas Tunestål mötte upp och visade företagets slakt och styckning. Studiebesöket avslutades hos Atria Scandinavia där Vd Tomas Back presenterade sitt företags förädling av svenskt griskött till bl. a. färdigförpackad påläggsskinka.

– Kött och charkföretagen jobbar aktivt för en ökad handel med livsmedel mellan Sverige och Kina i båda riktningarna och det är viktigt med denna typ av kunskapsutbyte. Vi hade mycket bra diskussioner med Ambassadör Chen Yuming och hans anställda om möjligheten till ökad handeln mellan Sverige och Kina specifikt för vår bransch. Ett exempel är korvskinn som i stor utsträckning redan idag importeras från Kina och ett annat är naturligtvis vår önskan att bli godkända för export av griskött till Kina. Vi har behov av en handel som går i båda riktningarna, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

När det gäller processen att få svenskt griskött godkänt för export till Kina genomfördes en landsinspektion i Sverige av de kinesiska myndigheterna i slutet av 2015. Nu väntar Sverige på ett förslag från de kinesiska myndigheterna på ett protokoll som beskriver förutsättningarna för en export av griskött från Sverige till Kina. När ett sådant protokoll finns på plats väntar ytterligare en omgång med inspektioner av de exporterande anläggningarna i Sverige. Exakt när en svensk export av griskött kan ske att omöjligt säga, men både Kött och Charkföretagen och Ambassadör Chen Yuming är hoppfulla inför att processen kan gå snabbare i takt med vårt ökade kunskapsutbyte.

För ytterligare information:

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen, 08-762 65 33

Sara Hoff, HK Scan, 070-548 41 78

Mikaela Ekelund, KLS Ugglarps, 070-252 95 37

Sara Andersson, Atria Scandinavia, 070- 685 08 66