Livsmedelsverket stänger gårdsslakteri

Vid en stickprovskontroll upptäckte Livsmedelsverket att ett gårdsslakteri sålt hästkött som inte var kontrollerat. Livsmedelsverket stänger därför nu gårdsslakteriet på grund av misstänkt livsmedelsfusk.

Det var genom att jämföra antalet registrerade hästkroppar med antalet sålda kroppar som fusket upptäcktes. Gårdsslakteriet hade sålt fler kroppar än de som registrerats som inkomna till slakteriet.

– Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte kontrollerats kan vara smittat eller förorenat och sätter människors hälsa på spel. Vi har inget som tyder på att köttet i dessa fall varit smittat eller förorenat. Fusket har dock pågått under en längre tid och varit systematiskt. Därför återkallar vi omgående företagets tillstånd att bedriva sin verksamhet och att sälja kött, säger Karin Cerenius chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland.