Oxfilé vanligt stöldgods

 

Det kriminella svinnet, det vill säga stölder och snatterier, uppgår varje år till cirka 6 miljarder kronor i Sverige, det visar en sammanställning från Svensk Dagligvaruhandel över de vanligaste stöldvarorna i Sverige. Av stölderna och snatteriet uppgår 4,4 miljarder kronor av kundstölder och 1,6 miljarder kronor av interna stölder, av personal och chefer. Inom dagligvaruhandeln är kött vanligaste stöldgodset, och då framför allt oxfilé. Hela 32 procent av alla som svarade inom handeln har uppgett kött är den vara som stjäls mest. Sammanlagt uppgår svinnet, inklusive administrativt svinn, till 1,4 procent av den totala omsättningen i den svenska detaljhandeln, eller 9 miljarder kronor.