Svenskt nötkött godkänt för export till Taiwan

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan. Enligt regeringens livsmedelsstrategi ska Sverige öka sin livsmedelsproduktion och även exporten. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har fått ökade anslag för att arbeta med att öppna nya marknader utanför EU. En nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn som ska stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga har också tillsatts.
–Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden och det svenska köttet står högt i kurs utomlands. Det är det här ytterligare ett bevis på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017. Andra marknader som öppnats för svenska företag är avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.