Kontrollavgifter på väg att ändras

Livsmedelsverket föreslår att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll istället för, som idag, i förskott.

– Med tanke på att den nuvarande modellen upplevs som omotiverad och svårbegriplig tror vi att det här kan öka transparensen och livsmedelsföretagens tilltro till kontrollen, säger Pertti Nordman chef för livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.

Många företag har länge velat ha den här förändringen och Statskontoret har kritiserat modellen. Flera kommuner har på eget initiativ redan infört efterhandsbetalning för livsmedelsföretagen. Livsmedelsverket föreslår därför att Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter från 1 januari 2020. Om regeringen väljer att genomföra lagförändringen vill Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen med en ny riskklassningsmodell. Vilken avgift företagen betalar för sin kontroll avgörs bland annat av vilka risker som är förknippade med livsmedlen och med hanteringen samt hur stora riskerna är.