Slutförhandlingar om frihandelsavtal

EU håller på att gå in i slutförhandlingar om ett nytt frihandelsavtal med Mercosurländerna, det vill säga Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, det skriver nyhetsbyrån Direkt. Den 30 januari ska ett ministermöte att hållas i Bryssel, målet är att nå en uppgörelse till i mars då Brasilien går in i valkampanj. Frågor som återstår att lösa är rör EU:s tillträde till Mercosurs marknader för bilar, bildelar och mejerivaror, tillgång till offentlig upphandling, ursprungsregler, sjöfart samt varumärkesskydd för regionala europeiska livsmedel (som parmesanost). Mercosurs återstående krav gäller främst känsliga områden som export till EU av nötkött, socker och etanol.

Frankrike och Irland leder motståndet inom EU mot att släppa in alltför stor import från Mercosur på jordbruksområdet, inte minst kött. Samtidigt har Frankrike stora intressen av ökad export av industrivaror till Mercosur.

Går frihandelsavtalet igenom skulle det bli EU:s överlägset största, fyra gånger större än avtalet med Japan och åtta gånger större än det med Kanada.