Skövde slakteri ansöker om att öka styckningen

Skövde slakteri har ansökt om att få utöka styckningen till att omfatta alla djur som slaktas där. Idag styckas djurkropparna i Stockholm hos Ögren-gruppen på Slakthusområdet som kommer att försvinna om några år. Man tittar därför på olika alternativ och ett av dem är att utöka verksamheten på Skövde slakteri till att omfatta även styckningen. För att klara utökningen skulle man behöva bygga ut slakteriet och anställa cirka 60 personer. Nu har företaget cirka 150 personer anställda. Antalet djur som slaktas idag är cirka 1 000 nötkreatur och cirka 5 400 grisar per vecka. För närvarande styckas cirka 500 nötkreatur och cirka 300 grisar per vecka i Skövde. Om flytten blir av ökar styckningsvolymen till cirka 800 nötkreatur och cirka 4 800 grisar per vecka.