Unga har koll på märkning

Viljan att veta varifrån maten kommer växer. Det visar Svenskmärkning ABs egen attitydmätning som nu genomförts för tredje året. Efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror är stark och de yngre konsumenterna har allra bäst koll på den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Hela 85 procent av den yngre gruppen mellan 20-34 år har kännedom om märket. Av samtliga tillfrågade känner 77 procent känner till märkningen.
– Det är naturligtvis glädjande att ett märke som bara är snart två år gammalt så snabbt har etablerats och nått en hög kännedom, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

De viktigaste faktorerna för inköp av mat och dryck är fortfarande ingredienserna, lägsta pris, råvarornas ursprung och tillverkningslandet. Över tid har prisets betydelse ökat något, och unga är mer priskänsliga än äldre. Samtidigt tycker yngre att ekologiskt, som ofta är något dyrare, är viktigt. Kvinnor anser i högre grad än män att råvarors ursprung, närodlat, ekologiskt är viktigt. Närodlat anses mer viktigt i Skåne, Halland och Blekinge jämfört med övriga regioner i Sverige. 

Vad ligger då bakom efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror? Det finns flera orsaker. Ett mycket starkt skäl (78 procent) är de svenska bönderna och det arbete de utför. De svenska värdena med hög djurvälfärd, korta transporter, bra förutsättningar för odling och uppfödning av djur samt strikta regler, skapar förtroende för råvarorna. 9 av 10 är positiva till mat och dryck från Sverige och nästan 6 av 10 tittar alltid efter svenskt när de handlar. Mer än 8 av 10 tycker att det är viktigt att det finns svenska livsmedelsföretag i Sverige. 

Undersökningen visar att ägg, mjölk och kött är de produkter som anses vara allra viktigast att välja svenskt av.