HKScan förstärker i ledningen

HKScan förstärker den svenska ledningen med två nya personer. Anna Bäärnhielm blir ny inköpsdirektör och Tomas Stefenson blir ansvarig för produktion och logistik. Anna Bäärnhielm är civilingenjör i kemi/livsmedel och kommer närmast från Pågengruppen, där hon var inköpsdirektör.

– Jag är glad över att ha fått förtroendet att driva och utveckla HKScans agriverksamhet, tillsammans med ett starkt och kompetent team. Vårt fokus ligger på att fortsätta stärka samarbetet med våra viktiga leverantörer. Ett led i detta är att vara mycket spetsiga i våra producenttjänster och tillföra värde för leverantörerna i deras verksamheter, säger hon.

Tomas Stefenson är civilingenjör i industriell ekonomi och har arbetat inom HKScan i tio år.

– Det finns extremt mycket kunnande och yrkesstolthet i vårt företag idag och tillsammans kommer vi fortsätta på vår LEAN-resa. Alltid med kvalitet, arbetsmiljö och kundfokus i första rummet. Vi har stor respekt för vår del i förädlingen av produkter från gård till gaffel och kommer att fortsätta att ta ett hållbart ansvar i vår verksamhet, säger han.

Magnus Lindholm, tidigare produktionsdirektör, blir ny ansvarig för kvalitets- och matsäkerhetsfrågor inom koncernen.