Jägarna vill sälja vildsvinskött direkt till kund

Svenska Jägareförbundet och LRF vill att jägare ska få möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och företag. De båda organisationerna har nu lämnat ett gemensamt förslag till regeringen om ett nytt system som de menar ska ge fler incitament för att förvalta vildsvinsstammen. Idag får jägarna bara konsumera vildsvinskött i det egna hushållet.
– I exempelvis Tyskland säljer jägare tiotusentals vildsvin direkt till privatpersoner, restauranger och lokala handlare och det fungerar på ett utmärkt sätt. Vi ser inga skäl till att inte det skulle fungera lika bra i Sverige, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.
Förbunden föreslår också att de jägare som vill sälja vildsvinskött ska ha genomgått en utbildning.
– För att kunna leva upp till de krav som ställs på livsmedel förslår vi att jägarna, som ska sälja vildsvinskött, har kunskaper kring livsmedelshantering och vilda djurs sjukdomar. Det handlar om viktiga kunskaper som man enkelt kan lära sig.
Vi hoppas nu att regeringen skyndsamt genomför nödvändiga förändringar så att jägarna kan hålla ett kontinuerligt högt jakttryck på vildsvinen, där skadorna är som störst, säger Torbjörn Larsson och Palle Borgström.