HKScans först leverans av griskött till Kina

Finska koncernen HKScan skickade idag iväg sin första leverans med griskött till Kina efter det avtal som tidigare i år träffades mellan länderna. Den första containern innehöll 25 000 kilo kött.

– Den kinesiska marknaden för griskött är den största i världen. Och snarare än att fokusera på volymer är våra största styrkor där vårt kött goda smak och den expertkunskap som finns på våra gårdar här i Finland. Och kineserna använder alla delar av djurkroppen i sitt kök, även sådant som för oss är exotiskt, säger HKScans exportchef Jukka Nikkanen.

Målet för HK Scan det första året är att leverera 3 000 ton griskött till Kina, en volym som ska tredubblas till år 2020, det skulle innebära 5 procent av Finlands totala grisproduktion.