Stark ökning av slakten under första kvartalet

Den svenska slakten av gris, nöt och lamm ökade under årets första kvartal. Nöt och lamm var de köttslag som ökade mest. Lammslakten steg med 10,4 procent till 50 029 djur och nötslakten med 4,7 procent till 99 942 djur. Alla större slakterier, förutom Dalsjöfors, ökade sin slakt under första kvartalet. HKScan i Kristianstad ökade till exempel sin grisslakt med 26 procent tiii drygt 180 000 djur och det mellanstora A J Dahlbergs slakteri i Brålanda steg med 25 procent till 48 500 djur.

På nötsidan ökade såväl HKScan i Linköping som KLS Ugglarps i både Hörby och Kalmar med 9 procent. Gotlands Slagteri AB ökade med hela 25 procent.