Ovanlig salmonella i Skåne

Foto: Ulf Nylén

En ovanlig typ av salmonella har konstaterats i en grisbesättning i Skåne. 

Typen heter Salmonella Choleraesuis och drabbar främst grisar, den kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella som påvisats hos grisar i Sverige de senaste åren. Enligt Jordbruksverket ligger fokus nu på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen. Detta fall sammanfaller i tid med salmonellafall i andra grisbesättningar, men det finns ingen koppling mellan fallen.

Fortsätt läsa ”Ovanlig salmonella i Skåne”