25 får gå hos Atria Scandinavia

Atria Scandinavia har inlett ett besparingsprogram som innebär att personalstyrkan minskas med ca 25 tjänster. Programmet innebär en engångskostnad på ca 7 miljoner kronor och ska enligt Atria leda till en årlig besparing på ca 14 miljoner kronor.

– Vårt resultat visar att vi arbetar i en hårt konkurrensutsatt bransch. Vi måste anpassa våra kostnader till en nivå som är konkurrenskraftig och som skapar förutsättningar för Atria Scandinavia att vara lönsamt även i framtiden, säger Tomas Back, vd för Scandinavia.

En del naturliga avgångar har skett under året och de kommer inte att ersättas. För resterande tjänster kommer fackliga förhandlingar att inledas.