Berättelser om framtidens lantbruk

Med sju berättelser om det svenska lantbruket år 2030 vill forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU inspirera till diskussion och kunskapsproduktion om morgondagens lantbruk och matproduktion. Berättelserna lyfter fram både möjligheter och hot och väcker många frågor. Hur ser lantbruket och samhället ut år 2030? Och framför allt: hur vill vi att det ska bli?

Boken är ett resultat av en framtidsstudie som påbörjades hösten 2014. Syftet

var att ta fram ett underlag som skulle stimulera diskussion, samtal och, i förlängningen, forskning om det svenska lantbruket och dess utmaningar.

− Berättelserna i boken gör inget försök att ge en täckande framtidsbild av lantbruket, men de ger ett underlag för en både bred och djup diskussion om hur lantbruket kan komma att utvecklas, säger Lars Andersson, programchef för Framtidens lantbruk.

Köttstölder på Södermalm

Det stjäls stora mängder kött från Södermalms mataffärer – kött som polisen misstänker hamnar på kroggästers tallrikar. Nu kontrollerar polisen krögarna för att strypa den svarta köttmarknaden. I veckan har ett tiotal krögare på Södermalm fått besök av polisen och livsmedelsinspektörer från staden, skriver nyhetssajten Stockholm Direkt. De har varit på jakt efter kött som kan ha stulits från Söders matbutiker som har stora problem med köttstölder, enligt Södermalmspolisen.

För många matbutiker är det här förödande. Tjuvarna plockar med sig större mängder kött i väskor och innanför perforerade jackor i flera omgångar och länsar hela köttfrysen, säger Thobias Rydberg på Södermalmspolisen.”

Nötfärs smittkälla till ehec-utbrott

Det var sannolikt nötfärs som smittade totalt 17 personer med samma variant av ehec-bakterier under hösten. Det visar myndigheternas gemensamma utredning av utbrottet. Sedan september har 17 personer insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av ehec. Fyra personer varav tre barn har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket även konstaterat att djuren bar på samma variant av ehec som de insjuknade personerna smittats av. Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer, samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

– Det är viktigt att djurägarna får bra rekommendationer samtidigt som vi följer upp de aktuella gårdarna. Vi finansierar även studier för att hitta områden med högre förekomst av ehec. För att minska risken för smittspridning måste vi arbeta både kort- och långsiktigt, säger Mariann Dahlquist på Jordbruksverket.

Symtomen på ehec är allt ifrån milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré. Cirka 5 procent av dem som insjuknar utvecklar HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket är en allvarlig följdsjukdom som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Sjukdomen är en zoonos, en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

25 får gå hos Atria Scandinavia

Atria Scandinavia har inlett ett besparingsprogram som innebär att personalstyrkan minskas med ca 25 tjänster. Programmet innebär en engångskostnad på ca 7 miljoner kronor och ska enligt Atria leda till en årlig besparing på ca 14 miljoner kronor.

– Vårt resultat visar att vi arbetar i en hårt konkurrensutsatt bransch. Vi måste anpassa våra kostnader till en nivå som är konkurrenskraftig och som skapar förutsättningar för Atria Scandinavia att vara lönsamt även i framtiden, säger Tomas Back, vd för Scandinavia.

En del naturliga avgångar har skett under året och de kommer inte att ersättas. För resterande tjänster kommer fackliga förhandlingar att inledas.