HKScan utbildar unga köttbönder

HKScan tänker starta en ny utbildning för unga köttbönder. En satsning på framtiden. 

Återväxten bland svenska bönder är viktig i en näring där nästan var tredje lantbrukare är över 65. år Problemet med en åldrande lantbrukarkår, stigande markpriser och svårigheterna för unga bönder att kunna få de lån som krävs för att etablera sig är några av de stora utmaningar som jordbrukssektorn har att tackla under de närmaste åren.

Fortsätt läsa ”HKScan utbildar unga köttbönder”

Stödåtgärder under coronan förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga flera av de stödåtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom coronakrisen. Bland dessa återfinns korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd.

Livsmedelsföretagen har gjort en sammanställning av de förlängda stödåtgärderna. De aviserade förändringarna kommer att överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget för 2021.

Fortsätt läsa ”Stödåtgärder under coronan förlängs”