Nötfärs smittkälla till ehec-utbrott

Det var sannolikt nötfärs som smittade totalt 17 personer med samma variant av ehec-bakterier under hösten. Det visar myndigheternas gemensamma utredning av utbrottet. Sedan september har 17 personer insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av ehec. Fyra personer varav tre barn har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket även konstaterat att djuren bar på samma variant av ehec som de insjuknade personerna smittats av. Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer, samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

– Det är viktigt att djurägarna får bra rekommendationer samtidigt som vi följer upp de aktuella gårdarna. Vi finansierar även studier för att hitta områden med högre förekomst av ehec. För att minska risken för smittspridning måste vi arbeta både kort- och långsiktigt, säger Mariann Dahlquist på Jordbruksverket.

Symtomen på ehec är allt ifrån milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré. Cirka 5 procent av dem som insjuknar utvecklar HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket är en allvarlig följdsjukdom som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Sjukdomen är en zoonos, en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

25 får gå hos Atria Scandinavia

Atria Scandinavia har inlett ett besparingsprogram som innebär att personalstyrkan minskas med ca 25 tjänster. Programmet innebär en engångskostnad på ca 7 miljoner kronor och ska enligt Atria leda till en årlig besparing på ca 14 miljoner kronor.

– Vårt resultat visar att vi arbetar i en hårt konkurrensutsatt bransch. Vi måste anpassa våra kostnader till en nivå som är konkurrenskraftig och som skapar förutsättningar för Atria Scandinavia att vara lönsamt även i framtiden, säger Tomas Back, vd för Scandinavia.

En del naturliga avgångar har skett under året och de kommer inte att ersättas. För resterande tjänster kommer fackliga förhandlingar att inledas.