Samgående inom certifiering

Från vänster Per E Davidson, styrelseordförande BMG TRADA Certifiering och ProSanitas Certifiering, Jacob Faergemand, vd för Bureau Veritas Norden, Charlotte Davidson, vd ProSanitas Certifiering, Anna Broekman, vd HS Certifiering, Mats Halling, styrelseordförande HS Certifiering.

Certifieringsföretagen HS Certifiering, Bureau Veritas Sverige och ProSanitas Certifiering går ihop. Det här är ett led i konsolideringen av den ackrediterade certifieringsbranschen inom livsmedel i Sverige.

Fortsätt läsa ”Samgående inom certifiering”