Ökad andel EMV i butikerna

Lidl är den kedja som har högsta andel EMV i sina butiker

Handelns egna märkesvaror (EMV) står för en allt större del av butikernas sortiment. På tio år har de ökat med närmare 50 procent i värde. 

I volym räknat är idag tre av tio varor som säljs i butik en EMV-produkt. Det visar DLFs undersökning Handelns egna märkesvaror 2018, som tagits fram i samarbete med undersökningsföretaget GfK.

Sedan 2007 har handelns EMV ökat från 23,7 procent till 29,6 procent i volym. Värdet har stigit från 17 procent till drygt 25 procent under samma period. Ökningen det senaste året har uppgått till 0,9 procent i volym och 1 procent i värde. 

Lidl toppar listan över kedjor med högst EMV-andel med 88 procent mätt i volym. Därefter följer Lilla Coop (35 procent), Hemköp (35 procent) och Willys (33%). Ica Kvantum och Ica Maxi ligger på 22 procent. 

De varugrupper som är vanligast som handelsmärke är djupfrysta bär med 89 procent i volym, makrill och sardiner i konserv (79 procent) samt djupfryst potatis och nektar som bägge har 76 procent volymandel. Huvudrapporten innehåller detaljerad fakta om dagligvaruhandelns egna märkesvaror från 14 kedjor och närmare 150 varugrupper.