Livsmedelsindustrin lanserar manifest för hållbarhet

Den svenska livsmedelsindustrin lanserar idag tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan ett gemensamt hållbarhetsmanifest med fem åtaganden för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion. 

Åtagandena gäller fossilfri produktion och transport, halverat matsvinn, återvinningsbara förpackningar, goda leverantörsvillkor och effektivare vattenanvändning. 42 livsmedelsföretag har hittills anslutit sig till manifestet  Deltagande företag får själva välja vilket eller vilka av de fem åtagandena som är relevanta för deras verksamhet. Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och till att hålla relevant information om företagets del av åtagandet lätt tillgänglig för granskning. 

− Många konkreta, effektiva och ambitiösa åtgärder har redan vidtagits men det krävs mycket mer. Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet. Vår industri kan göra mycket på egen hand, men vissa utmaningar kräver samarbete inom livsmedelskedjan och mellan olika samhällsaktörer för att få genomslag. Utöver våra fem åtaganden kommer vi därför parallellt arbeta med primärproduktionens klimatpåverkan, social hållbarhet och bättre mat- och levnadsvanor, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.