Nytt instrument för snabb mätning

Det svenska företaget Perten Instruments, del av PerkinElmer.inc, har lanserat ett nytt instrument, DA 6200, som kan mäta fett, fukt och protein och även ge indikation på kollagen, salt och askinnehållet i alla typer av köttprodukter. Det är kalibrerat mot de våtkemiska metoderna som används på referenslabben. Instrumentet kan användas för att mäta på inkommande kött, prover från processen, korvsmeten eller liknande, och på färdiga produkter. Mätningen tar bara 30 sekunder och genom att mäta i näst intill realtid ges en helt annan möjlighet för optimering och kvalitetskontroll jämfört med att bara skicka enstaka prover på labbanalys. Genom att mäta fler prover och större volymer direkt på fabriken kan man få mindre variationer och bättre och jämnare kvalitet.

Mätningar på inkommande kött kan användas för att säkerställa att man får det man betalar för och ge mer information om de faktiska halterna, inte bara vad specifikationen säger. Mätningar på korvsmeten kan användas för att optimera och säkerställa rätt halter samt minska variationerna överlag.

Mätinstrument av detta slag har hittills varit relativt dyra. DA 6200 är utvecklat för att ha ett lägre pris och göra att de här möjligheterna blir tillgängliga inte bara för större tillverkare utan även för små och medelstora producenter.

Instrumentet är designat för att vara litet och smidigt, enkelt att hantera och inkluderar även batteri för att vara portabelt och enkelt kunna flyttas runt i fabriken vid behov.

Källa: Perten Instruments