Ursprung viktigt när svenskar handlar mat

Matens ursprung, näringsinnehåll och den egna etiska kompassen är de viktigaste aspekterna när svenskar handlar mat. Det visar en undersökning genomförd av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA.

Undersökningen visar bland annat vilka prioriteringar konsumenterna i de olika EU-länderna gör när de handlar mat och vad de känner oro för. På flera områden skiljer svenskarna ut sig. När svenska konsumenter handlar mat är matens ursprung den allra viktigaste aspekten (65 procent). Därefter följer matens näringsinnehåll (48 procent) och etiska värderingar såsom djurvälfärd och miljö (47 procent). På delad fjärde plats följer smak och pris (42 procent). Variationen mellan olika EU-länder är stor och Sverige är ett av de länder där matens ursprung är allra viktigast. Sverige är också det enda land som hade de etiska aspekterna på sin topp-tre lista.

Svenska konsumenter känner sig relativt trygga med maten på marknaden. De har generellt större tilltro till matens säkerhet jämfört med konsumenter i andra EU-länder, även om det finns viss oro på några punkter. Sverige är också det land där medborgarna har högst förtroende för sina myndigheter. 88 procent av svenskarna har förtroende för de nationella myndigheterna. Medeltal inom EU är 60 procent.

Svenska konsumenter har högst kännedom inom EU om mat och de risker som finns förknippade med mat. Svenskarnas största källa till oro är antibiotika i kött (75 procent), vilket är den högsta noteringen i EU. Därefter följer miljögifter i fisk, mejeriprodukter och kött (62 procent) och rester av bekämpningsmedel i maten (57 procent).