Mer kött från USA till EU

EU och USA har kommit överens om ett avtal som ska öppna för ökad export av amerikanskt nötkött till Europa. 

Avtalet presenterades av Donald Trump i Vita huset och undertecknades därefter av representanter för USA och EU. Presidenten kallar avtalet för ”ett genombrott”.

– Det här är en seger för amerikanska jordbrukare, ranchägare och naturligtvis för europeiska konsumenter. USA har det bästa köttet i världen, sa Trump inför företrädare för köttindustrin i USA.

Enligt presidenten kommer landets export av nötkött till EU genom avtalet att öka med 46 procent det första året och på sju år med ytterligare 90 procent. Uppgörelsen måste först godkännas av EU-parlamentet innan det kan träda i kraft. 

Tidigare i somras tecknade EU även ett avtal om ökad import av kött, socker och andra jordbruksvaror från Sydamerika i ett avtal som föregåtts av 20 års långa förhandlingar. Frihandelsavtalet med de fyra länderna Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay i handelsblocket Mercosur gör att en tullreducerad kvot på 99 000 ton nötkött ska fasas in under fem år. För köttet inom denna kvot sänks tullen till 7,5 procent. För socker och fågelkött öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton vardera. Avtalet är det största som EU hittills har slutit och sänker tullarna för exporterande EU-företag med 4 miljarder euro per år,

Källa: Land Lantbruk/AFP.