Råd om saltintag kvarstår

Livsmedelsverket går nu ut och vidhåller sina tidigare rekommendationer kring saltet som i fjol blev ifrågasatta. 

Det var för ungefär ett år sedan som en stor internationell studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.  Enligt den så ökar inte risken för hjärt-och kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke förrän vid en saltkonsumtion över 12,5 gram om dagen. Livsmedelsverket hänvisar nu till en färsk rapport som tagits fram gemensamt av USA och Kanada som visar att rekommendationer om att begränsa saltintaget till under 6 gram salt per dag gäller även då nyare studier tas med i underlaget. USA och Kanada har tillsammans arbetat fram en metod för hur man väger in hur intag av näringsämnen påverkar risken för kroniska sjukdomar. En slutsats är att vuxna för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, bär undvika ett intag på över 2,3 gram natrium per dag. Det motsvarar 5,75 gram salt per dag. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har också gått igenom det vetenskapliga underlaget om salt och hälsa och föreslår att 2 gram natrium (5 gram salt) är ett tillräckligt och säkert intag.