Fortsatt minskad förbrukning kött

Andelen svenskt kött ökar medan importen fortsätter att gå ner

Importen har minskat för samtliga större köttslag och för griskött är minskningen inne på sjätte året. 

– Idag vill många konsumenter bidra till en minskad negativ miljöpåverkan genom att rannsaka vilka livsmedel som hamnar i varukorgen. Att äta mat som är bra för hälsan är viktigt för många och intresset för vegetariskt är fortsatt starkt. Djuretik och antibiotika är frågor prioriteras högt hos konsumenter som vill äta hållbart, utvecklingen innebär en konkurrensfördel för närproducerad, svensk mat, säger Åsa Lannhard Öberg som är jordbrukspolitisk utredare.

Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent. Under första halvåret förbrukade vi i genomsnitt 15,6 kilo gris, 11,9 kilo nöt, 0,75 kilo lammkött och 11,1 kilo matfågel. Förbrukning är inte samma sak som konsumtion, utan visar åtgången av kött i slaktad vikt för att tillgodose vår konsumtion. En tumregel är att halvera förbrukningssiffran för att få fram vad som hamnar på tallriken.

Importen av samtliga köttslag minskade. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött. Importerat är det kött vi äter allt mindre av och vi äter en större andel svenskt kött. Importen minskar i något snabbare takt än vad förbrukningen gör och detta leder till att den svenska marknadsandelen ökar. Flera händelser i omvärlden påverkar utvecklingen på den svenska köttmarknaden, förutom att en svag svensk krona gör det mindre intressant att importera kött. Utbrottet av afrikansk svinpest i Kina innebär att antalet grisar minskar kraftigt där. En växande handelsström av griskött från många europeiska länder till Kina ger ett minskat importtryck på Sverige.