Chark-SM 2020 åter till branschen

Evenemanget Chark-SM har kvalitetsutveckling i fokus och har arrangerats sedan 2001. Nu står det klart att det är tillbaka i charkbranschens regi i och med att forskningsinstitutet RISE överlåter evenemanget till branschorganisationen Kött och Charkföretagen (KCF) och tidskriften Kött & Chark.

Navet i Chark-SM är produkttävlingen där svensktillverkade charkprodukter kvalitetsbedöms och kan få guld, silver och brons-omdömen, samt att i varje klass utses även en Svensk Mästare. Förutom tävlingen ingår i Chark-SM; en konferens, en branschmässa och bankett under kvällen.

– Det är väldigt glädjande att vi nu kan presentera en ny lösning för Chark-SM. Det är en oerhört viktig mötesplats för kött- och charkbranschen med hög kvalitet och framåtsyftande diskussion och produktutveckling i fokus. Vi kommer att fortsätta att utveckla Chark-SM till mötesplatsen nummer 1 för kött och chark i Sverige, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Chark-SM har arrangerats sedan 2001. Fram till och med 2014 skedde det genom ett samarbete mellan RISE (tidigare SIK) och KCF, medan 2016 och 2018 års arrangemang genomfördes av RISE på egen hand. Evenemanget har vuxit mycket under dessa år och har nu över 500 deltagare i aktiviteterna. Detta gör Chark-SM till livsmedelsbranschens största mötesplats.

– Som oberoende forskningsinstitut med expertis inom sensorik och kvalitet ska vi ta ansvar för att tävlingsdelen inom Chark-SM även fortsättningsvis håller hög nivå. Vi kommer även att samverka kring innehållet i konferensen. Däremot ser vi att arrangemanget som helhet ska drivas av branschen och därför är vi glada att de nu tar över, säger Carina Gatzinsky, som tidigare projektlett Chark-SM inom RISE.

Nästa Chark-SM kommer att arrangeras i Göteborg den 22 oktober 2020 och det sker i ett läge när konsumenterna mer än någonsin efterfrågar hög kvalitet och god smak hos charkprodukter.

– Tidskriften Kött & Chark medverkar till att beskriva och stärka kött- och charkbranschen i Sverige. Detta kommer vi kunna göra i än högre grad genom Chark-SM:s nya former. Vi ser positivt på att branschens stora evenemang nu kan utvecklas ännu mer, säger Patrik Swenzén, Chark-SM-ansvarig på tidskriften Kött & Chark.