Våldet oroar livsmedelsföretagen

Den svenska livsmedelsindustrin hade en god tillväxt på hemmamarknaden, ökande export och stigande råvarukostnader under det tredje kvartalet. Samtidigt oroas företagen av det allt grövre våldet i samhället. 

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev visar att den positiva tillväxten under årets andra kvartal fortsatte även under det tredje.

− Uppenbarligen har svenskproducerade livsmedel fortsatt vind i seglen. Nu får vi se om årets avslutande och viktigaste kvartal stänger lika starkt. Företagens försäljningsprognoser för det kommande halvåret talar dessvärre inte för att så blir fallet. Men skulle Q4 utmärka sig och öka mer än halvårsprognosen kan det ses som ett kvitto på att branschen lyckas hävda sig i en extremt konkurrensintensiv sektor, där importandelen sedan Sveriges EU-inträde 1995 ökat från 20 procent till 50 procent, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Sverige har de senaste åren upplevt en tydlig upptrappning av antalet skjutningar och bombdåd. Av den anledningen har Livsmedelsföretagen för första gången bett sina medlemsföretag svara på om och i så fall hur de påverkats av upptrappningen inom den grova brottsligheten.

− Våra medlemmar och deras anställda är inte målen för bombdåden och skjutningarna, men de påverkas ändå på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. Företagen befinner sig mitt i verkligheten och de ser detta komma. Nu måste statsmakten vidta kraftfulla insatser för att få bukt med brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet, säger Carl Eckerdal.

42 procent av företagen uppger att de antingen redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar eller att det kan bli aktuellt inom kort. En nästan lika stor andel, 39 procent, säger att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från arbetsplatsen. 42 procent av medlemsföretagen anger att brottsutvecklingen i en vidare mening påverkar det lokala näringslivsklimatet negativt eller till och med mycket negativt.