Lättare att sälja kött från vildsvin

Mer vildsvinskött på tallrikarna är att vänta framöver

Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Det är ett av förslagen för en förenklad hantering av vildsvinskött som nu lämnats till regeringen.

Slutrapporten är en sammanställning av det arbete som under året skett tillsammans med berörda myndigheter och intresseorganisationer.

– Vi är alla överens om att vildsvin är en outnyttjad resurs som kräver flera åtgärder och bättre samverkan för att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden, utan att riskera livsmedelssäkerheten, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.

Enligt förslagen ska det finnas tre vägar för jägare att avsätta vildsvin på, förutom det egna behovet; till en vilthanteringsanläggning, till en lokal butiker eller restaurang, eller direkt till konsument. Dagens regelverk tillåter bara att jägare lämnar in vildsvin på en vilthanteringsanläggning eller äter det hemma.

Det föreslås också att jägare, efter en kompletterande utbildning och efter att de kontrollerat att köttet inte innehåller trikiner, ska kunna sälja kött av upp till tio vuxna vildsvin per år till privatpersoner i hela landet. I rapporten finns också förslag på ansvarsfördelning mellan myndigheter som berörs av åtgärdsförslagen. De åtgärdsförslag som fått mest stöd är subventionerade trikin- och cesiumanalyser samt en premie för jägare som lämnar in vildsvin till en vilthanteringsanläggning.